کابل گوشی 10 محصول وجود دارد

 • 33,000 تومان
  بروزرسانی : 1397-11-01
  (4 رای)

  کابل‌ها یا سیم‌های رابط وظایف و کاربردهای متنوعی دارند اما می‌توان گفت که امروزه شایع‌ترین و رایج‌ترین کاربرد آن‌ها، شارژ کردن و سینک کردن اطلاعات بین دو دستگاه است. این محصول در یک انتهایش کانکتور USB و در انتهای دیگر کانکتور Lightning دارد. کابل ریمکس مدل «Safe Charge And Speed Data» که این دو کانکتور را به...

  33,000 تومان
  خرید موجود
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1398-07-13
  (3 رای)

  کابل‌ها یا سیم‌های رابط وظایف و کاربردهای متنوعی دارند اما می‌توان گفت که امروزه شایع‌ترین و رایج‌ترین کاربرد آن‌ها، شارژ کردن و سینک کردن اطلاعات بین دو دستگاه است. این محصول در یک انتهایش کانکتور USB و در انتهای دیگر کانکتور Lightning دارد. کابل اورجینال که این دو کانکتور را به هم مرتبط می‌کند یک متر طول دارد که...

  0 تومان
  خرید ناموجود
 • 38,000 تومان
  بروزرسانی : 1397-11-01
  (2 رای)

  کابل‌ها یا سیم‌های رابط وظایف و کاربردهای متنوعی دارند اما می‌توان گفت که امروزه شایع‌ترین و رایج‌ترین کاربرد آن‌ها، شارژ کردن و سینک کردن اطلاعات بین دو دستگاه است. این محصول در یک انتهایش کانکتور USB و در انتهای دیگر کانکتور Lightning دارد. کابل ریمکس مدل «Safe Charge And Speed Data» که این دو کانکتور را به...

  38,000 تومان
  خرید موجود
 • 36,000 تومان
  بروزرسانی : 1397-11-01
  (4 رای)

  در گذشته برای شارژ کردن و انتقال داده و اطلاعات از هر یک از دستگاه‌های الکترونیکی باید از کابل مخصوص به همان دستگاه استفاده می‌شد. اما اکنون با گسترش علم و در راستای یکپارجه سازی دستگاه‌های الکترونیکی امکان شارژ و انتقال اطلاعات تنها با استفاده از یک کابل مشترک برای اکثر دستگاه‌های دارای درگاه microUSB وجود دارد. شما با استفاده از...

  36,000 تومان
  خرید موجود
 • 38,000 تومان
  بروزرسانی : 1397-11-01
  (3 رای)

  کابل‌ها یا سیم‌های رابط وظایف و کاربردهای متنوعی دارند اما می‌توان گفت که امروزه شایع‌ترین و رایج‌ترین کاربرد آن‌ها، شارژ کردن و سینک کردن اطلاعات بین دو دستگاه است. این محصول در یک انتهایش کانکتور USB و در انتهای دیگر کانکتور Lightning دارد. کابل کلوز مدل «Safe Charge And Speed Data» که این دو کانکتور را به...

  38,000 تومان
  خرید موجود
 • 36,000 تومان
  بروزرسانی : 1397-11-01
  (1 رای)

  در گذشته برای شارژ کردن و انتقال داده و اطلاعات از هر یک از دستگاه‌های الکترونیکی باید از کابل مخصوص به همان دستگاه استفاده می‌شد. اما اکنون با گسترش علم و در راستای یکپارجه سازی دستگاه‌های الکترونیکی امکان شارژ و انتقال اطلاعات تنها با استفاده از یک کابل مشترک برای اکثر دستگاه‌های دارای درگاه microUSB وجود دارد. شما با استفاده از...

  36,000 تومان
  خرید موجود
 • 23,000 تومان
  بروزرسانی : 1395-10-15
  (2 رای)

  در گذشته برای شارژ کردن و انتقال داده و اطلاعات از هر یک از دستگاه‌های الکترونیکی باید از کابل مخصوص به همان دستگاه استفاده می‌شد. اما اکنون با گسترش علم و در راستای یکپارجه سازی دستگاه‌های الکترونیکی امکان شارژ و انتقال اطلاعات تنها با استفاده از یک کابل مشترک برای اکثر دستگاه‌های دارای درگاه microUSB وجود دارد. شما با استفاده از...

  23,000 تومان
  خرید ناموجود
 • 29,000 تومان
  بروزرسانی : 1397-11-01
  (1 رای)

  کابل‌ها یا سیم‌های رابط وظایف و کاربردهای متنوعی دارند اما می‌توان گفت که امروزه شایع‌ترین و رایج‌ترین کاربرد آن‌ها، شارژ کردن و سینک کردن اطلاعات بین دو دستگاه است. این محصول در یک انتهایش کانکتور USB و در انتهای دیگر کانکتور Lightning دارد. کابل ریمکس مدل «Safe Charge And Speed Data» که این دو کانکتور را به...

  29,000 تومان
  خرید موجود
 • 17,000 تومان
  بروزرسانی : 1395-10-19
  (3 رای)

  در گذشته برای شارژ کردن و انتقال داده و اطلاعات از هر یک از دستگاه‌های الکترونیکی باید از کابل مخصوص به همان دستگاه استفاده می‌شد. اما اکنون با گسترش علم و در راستای یکپارجه سازی دستگاه‌های الکترونیکی امکان شارژ و انتقال اطلاعات تنها با استفاده از یک کابل مشترک برای اکثر دستگاه‌های دارای درگاه microUSB وجود دارد. شما با استفاده از...

  17,000 تومان
  خرید ناموجود
 • 53,000 تومان
  بروزرسانی : 1398-09-19
  (4 رای)

  در گذشته برای شارژ کردن و انتقال داده و اطلاعات از هر یک از دستگاه‌های الکترونیکی باید از کابل مخصوص به همان دستگاه استفاده می‌شد. اما اکنون با گسترش علم و در راستای یکپارجه سازی دستگاه‌های الکترونیکی امکان شارژ و انتقال اطلاعات تنها با استفاده از یک کابل مشترک برای اکثر دستگاه‌های دارای درگاه microUSB وجود دارد. شما با استفاده از...

  53,000 تومان
  خرید موجود